LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZASPA

AL. Jana Pawła II 25c, 80-462 Gdańsk-Zaspa