WITAMY NA STRONIE DOMOWEJ LWSM ZASPA

Strona domowa ma ułatwić mieszkańcom LWSM Zaspa kontakt z Władzami i Administracją spółdzielni, jak również stanowić forum wymiany opinii na temat funkcjonowania naszego osiedla.


AKTUALNOŚCI

INFORMACJA GPEC

o zmianie cen energii ciepła.
pobierz załącznikINFORMACJA

Zarząd LWSM ZASPA informuje o rozpoczęciu sezonu grzewczego 2022/2023 począwszy od dnia 22 września 2022 r.
pobierz załącznikOGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA.
pobierz załącznikZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 83 2 i ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1222; z późniejszymi zmianami) oraz § 40 ust. 6 Statutu, Zarząd Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zaspa” w Gdańsku, przy Al. Jana Pawła II 25 C, zwołuje:

WALNE ZGROMADZENIE
LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZASPA”

które odbędzie się w dniu 05 września 2022 roku o godz. 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku przy ul. Meissnera 9.
pobierz załącznikINFORMACJA GPEC

o zmianie cen energii ciepła.
pobierz załącznikOGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA.
pobierz załącznikINFORMACJA GPEC

o zmianie cen energii ciepła.
pobierz załącznikI N F O R M A C J A


Uprzejmie informujemy, że dnia 17.06.2022r. Biuro LWSM ZASPA będzie nieczynne.

Na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy :

dzień wolny od pracy w zamian za Święto Trzech Króli 06.01.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 83 2 i ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1222; z późniejszymi zmianami) oraz § 40 ust. 6 Statutu, Zarząd Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zaspa” w Gdańsku, przy Al. Jana Pawła II 25 C, zwołuje:

WALNE ZGROMADZENIE
LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZASPA”

które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku przy ul. Meissnera 9.
WALNE ZGROMADZENIE 27.06.2022 r. - załącznikOGŁOSZENIE - PRZETARG NA WYMIANĘ 13 WIND OSOBOWYCH - Gdańsk 10.03.2022

Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASPA
Al. Jana Pawła II 25C, 80-462 Gdańsk
tel. do dz. technicznego: 583467271 w 36, adres e-mail: dzialtechniczny@lwsm-zaspa.pl

OGŁASZA PRZETARG NA:

wymianę 13 wind osobowych w budynkach mieszkalnych.

pobierz Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaOGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU SKLEPU

Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASPA Al. Jana Pawła II 25C, 80-462 Gdańsk
tel. sekretariat: 58/346 72 71 adres e-mail: sekretariat@lwsm-zaspa.pl

OGŁASZA ŻE

posiada lokal na wynajem:

OPIS:
• Lokal (207 m2)znajduje się w wolnostojącym pawilonie (parterowym) przy Al. Jana Pawła II 23C
• Lokal posiada przyłącza mediów
• Lokal wymaga odświeżenia- do wykonania we własnym zakresie
pobierz załącznikINFORMACJA GPEC

o zmianie cen energii ciepła.
pobierz załącznikKOMUNIKAT GUS

o prowadzonych badaniach ankietowych GUS
pobierz załącznikINFORMACJA GPEC

o zmianie cen energii ciepła.
pobierz załącznikKOMUNIKAT GUS

o prowadzonych badaniach ankietowych GUS
pobierz załącznikZ A W I A D O M I E N I E

o zmianie stawki za dostarczenie wody oraz odprowadzanie ścieków
pobierz załącznikINFORMACJA

LWSM ZASPA w Gdańsku, informuje że z dniem 01.10.2020 kasa będzie nieczynna do odwołania. Wszelkie opłaty prosimy wnosić przelewem bankowym, bądź gotówką przelewem pocztowym.


Z poważaniem,

Zarząd LWSM ZASPA
Z A W I A D O M I E N I E

o zmianie cen energii ciepła
pobierz załącznik

KOMUNIKAT Zarządu LWSM „ZASPA” w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2020 roku


W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w okresie od 14 marca 2020 roku do odwołania oraz ogłoszenia od 20 marca 2020 roku epidemii i w związku z rosnącymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego Zarząd LWSM „ZASPA” informuje o: przełożeniu terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków na późniejszy termin tj. po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Spółdzielni zawiadomi Członków Spółdzielni odrębnym pismem poprzez wywieszenie pisma na klatkach schodowych budynków mieszkalnych, w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. ( Dz. U. Z 2020 r., poz 491 ). Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw – w skrócie „tarcza antykryzysowa 1.0” ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 568 ), Zarząd Spółdziel

Z poważaniem,

Zarząd LWSM ZASPA
SZANOWNI MIESZKAŃCY


Zarząd LWSM ZASPA uprzejmie informuje, że od dnia 15.06.2020r. administracja i kasa dostępna jest dla mieszkańców.

Zgodnie z obostrzeniami Rządu w trakcie wizyt konieczne jest bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarnych tj.: noszenie maseczki ochronnej, zachowanie bezpiecznego odstępu (min 2m.)…

Z poważaniem,

Zarząd LWSM ZASPA

I N F O R M A C J A


Nr konta bankowego LWSM ZASPA : 30 1020 1811 0000 0402 0014 1747

Z poważaniem,

Zarząd LWSM ZASPA

OGŁOSZENIE


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku dotyczące informacji o podszywaniu się pod pracowników Inspekcji Sanitarnej
ładne kwiatki

[pobierz Pismo przewodnie ...]
[pobierz Komunikat ...]I N F O R M A C J A


Informujemy, że od piątku to jest od 13.03.2020 ekipa sprzątająca została wyposażona w środki do dezynfekcji i kilka razy dziennie dezynfekuje windy, klamki i drzwi wejściowe do naszych budynków.

Z poważaniem,

Zarząd LWSM ZASPA

I N F O R M A C J A , Gdańsk 13.03.2020 r.


Szanowni Mieszkańcy,

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura Spółdzielni informujemy, iż budynek administracyjny Spółdzielni od dzisiaj tj. od 13 marca 2020 do odwołania będzie zamknięty dla mieszkańców. Pracownicy będą wykonywali swoje obowiązki w systemie dyżurowym pod telefonem lub zdalnie z wykorzystywaniem technik internetowych.

Interwencje lokatorskie wykonywane przez konserwatorów i pracownika pogotowia lokatorskiego prosimy ograniczyć do spraw koniecznych i bardzo pilnych.

Zawieszamy również wpłaty gotówkowe w kasie Spółdzielni do odwołania. Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat za czynsz w formie przelewu.

Osobom, które nie będą mogły z powodu utrudnień dokonać opłaty za czynsz za miesiąc marzec 2020 nie zostaną naliczone odsetki.

Z poważaniem,

Zarząd LWSM ZASPA

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 83 2 i ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1222; z późniejszymi zmianami) oraz § 40 ust. 6 Statutu, Zarząd Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zaspa” w Gdańsku, przy Al. Jana Pawła II 25 C, zwołuje:

WALNE ZGROMADZENIE
LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZASPA”

które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2019 roku o godz. 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku przy ul. Meissnera 9. Szczegóły i porządek obrad w załączniku do pobrania poniżej. Dokumenty na Walne Zgromadzenie Członków są zaprezentowane po zalogowaniu się do IOK w zakładce dokumenty.
WALNE ZGROMADZENIE 03.06.2019 r. - załącznik

I N F O R M A C J A


Uprzejmie informujemy, że dnia 02.05.2019 r. biuro LWSM ZASPA będzie nieczynne.

I N F O R M A C J A


Uprzejmie informujemy, że dnia 24.12.2018 r. (Wigilia) biuro LWSM ZASPA będzie nieczynne.

OGŁOSZENIE


  LWSM ZASPA zamieszcza informację na temat najczęściej poruszanych tematów dotyczących Spółdzielni:


[pobierz informację na temat najczęściej poruszanych tematów dotyczących Spółdzielni ...]REKRUTACJA


  LWSM ZASPA prowadzi rekrutację na stanowisko: Sekretarka/Asystentka


[pobierz ogłoszenie o rekrutacji i informację o wymaganiach ...]KLAUZULA INFORMACYJNA


  Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że:


  1. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe jej członków, osób posiadających prawa do lokali niebędących członkami, właścicieli lokali mieszkalnych, jak również osób solidarnie odpowiedzialnych za opłaty czynszowe, o ile takie dane zostały Spółdzielni udostępnione, a także dane innych osób, które przetwarzane są w związku z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością, jak również zainstalowanym monitoringiem.


  2. Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej, jest Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zaspa”, al. Jana Pawła II 25C, 80-462 Gdańsk, tel: 58 346 72 71.


  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim prawidłowe wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (min. prowadzenie rejestru członków, zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków).


  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawa spółdzielczego.


  5. Państwa dane osobowe przetwarzana są przez okres niezbędny do prawidłowego wywiązywania się administratora z ustawowych obowiązków, jak również przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń (nie dotyczy monitoringu).


  6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię mogą być następujące kategorie odbiorców: podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, które są niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, podmioty realizujące wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmioty prowadzące windykację w imieniu administratora, inne podmioty współpracujące z administratorem oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa.


  7. Zgodnie z RODO, wszystkim osobom, których dane przetwarzana są przez Spółdzielnię, przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c)żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

[pobierz klauzulę informacyjną ...]

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 83 2 i ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1222; z późniejszymi zmianami) oraz § 40 ust. 6 Statutu, Zarząd Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zaspa” w Gdańsku, przy Al. Jana Pawła II 25 C, zwołuje:

WALNE ZGROMADZENIE
LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZASPA”

które odbędzie się w dniu 07 czerwca 2018 roku o godz. 17:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku przy ul. Meissnera 9. Szczegóły i porządek obrad w załączniku do pobrania poniżej:
WALNE ZGROMADZENIE 07.06.2018 r. - załącznik

ładne kwiatki


I N F O R M A C J A

Szanowni Mieszkańcy,

Miło nam poinformować, że do naszej „Zielonej Grupy” dołączyła Pani z budynku nr 21, która również chce aktywnie uczestniczyć w zmianie oblicza naszego osiedla.

Mamy problem z kierowcami, którzy pomimo przeszkód potrafią wjechać samochodem aż pod klatkę. Dlatego w maju będziemy realizować zakładanie rabaty wzniesionej przy budynku 29

ładne kwiatki

na której posadzimy rośliny znoszące tak zacienione miejsce jak trawnik przy 29D. Na rabacie otoczonej murkiem z okrąglaków betonowych posadzimy: hosty, żurawki, paprocie oraz bruneę.

ładne kwiatki

I N F O R M A C J A

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd LWSM Zaspa informuje, że przy udziale niektórych Mieszkańców i pracowników Spółdzielni zostało powołane nieformalne zrzeszenie osób pod roboczą nazwą „Zielona Grupa”, której celem jest wspólne decydowanie o charakterze i formie terenów zielonych na naszym osiedlu. Pierwszą inicjatywą tej Grupy, będzie nasadzenie brakujących drzew w pasie pomiędzy chodnikiem od strony Al. Jana Pawła II, a naszym osiedlem.

Serdecznie zapraszamy pozostałe chętne osoby do udziału w pracach koncepcyjnych Zielonej Grupy.
Apel kierujemy szczególnie do osób zamieszkałych w budynkach nr 21,23 i 25.

Informacja na w/w temat w administracji Spółdzielni.

ładne kwiatki

I N F O R M A C J A

Informujemy, że 30 marca 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników LWSM ZASPA.

Na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy : dzień wolny od pracy w zamian za Święto Trzech Króli 06.01.2018r.

Budżet obywatelski 2019 r.

Rozpoczyna się 6 edycja Budżetu Obywatelskiego. Złóż propozycję projektu i miej wpływ na rozwój miasta w 2019 r. Każdy głos się liczy.


 Każdy głos się liczy.

Więcej informacji na stronach:

https://gdansk.zetwibo.pl/voting/absence

I N F O R M A C J A

LWSM „Zaspa” informuje, że w dniach 12 i 13 grudnia 2017 kasa spółdzielni oraz księgowość będzie nieczynna z powodu szkolenia pracowników.

I N F O R M A C J A

Zarząd LWSM „Zaspa” informuje, że dnia 02.11.2017r. biuro i kasa Spółdzielni będzie nieczynne.

Zarząd LWSM Zaspa
Gdańsk dn. 30.10.2017

I N F O R M A C J A

Informujemy, że w IOK opublikowane zostały dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem Członków, które odbędzie się w dniu 16.10.2017 r.
Osoby zainteresowane tymi dokumentami proszone są o zalogowanie się do IOK i wejście w zakładkę „Dokumenty”.
Osoby, które nie pobrały jeszcze „loginu i hasła” do IOK zapraszamy do biura Spółdzielni po ich odbiór.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 83 2 i ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1222; z późniejszymi zmianami) oraz § 40 ust. 6 Statutu, Zarząd Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zaspa” w Gdańsku, przy Al. Jana Pawła II 25 C, zwołuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZASPA”

które odbędzie się w dniu 16 października 2017 roku o godz. 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku przy ul. Meissnera 9, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w składzie: Przewodniczący oraz Sekretarz.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Komisji Wyborczej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni (przyjęcie nowego tekstu Regulaminu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni (przyjęcie nowego tekstu Regulaminu).
 8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Wybór czterech nowych członków, z uwagi na wygaśnięcie mandatów dotychczasowym sześciu członkom Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz w związku ze zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej (§64 Statutu).
 9. Zamknięcie obrad.


Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się z regulaminami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od dnia 18 września 2017 roku w siedzibie Spółdzielni przy Al. Jana Pawła II 25C, 80-462 Gdańsk, w dni powszednie w godzinach:
poniedziałki: 9:00 – 18:00,
wtorki i środy: 7:30 – 15:00,
czwartki: 7:30 – 16:30,
piątki: 7:30 – 14:30.


UWAGA!!!
1. Kandydatów do Rady Nadzorczej należy zgłaszać na piśmie przed Walnym Zgromadzeniem do dnia 2 października 2017 roku. Pod wnioskiem z kandydatem do Rady Nadzorczej powinno podpisać się 10 członków Spółdzielni popierających kandydatury.
2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraww porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni. Projektyuchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinnybyć wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia.
3. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w punkcie 2 powyżej, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
4. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
I N F O R M A C J A

Zarząd LWSM „Zaspa” informuje, że dnia 14.08.2017r. biuro i kasa Sp-ni będzie nieczynne. W związku z powyższym przesuwa się termin zapłaty za czynsz do dnia 16.08.2017r.

Zarząd LWSM Zaspa
Gdańsk dn. 07.08.2017


I N F O R M A C J A

Uchwały podjęte na WALNYM ZGROMADZENIU L.W.S.M. ZASPA w dniu 05 czerwca 2017 roku.

[pobierz ...]

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 83 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1222; z późniejszymi zmianami) oraz § 26 ust. 2 Statutu, Zarząd Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zaspa” w Gdańsku, przy Al. Jana Pawła II 25 C, zwołuje:

WALNE ZGROMADZENIE
LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZASPA”

które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017 roku o godz. 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku przy ul. Meissnera 9, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w składzie: Przewodniczący oraz Sekretarz.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Komisji Wyborczej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w roku 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w roku 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni osiągniętego w roku 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółdzielni.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.


UWAGA!!!
1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraww porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni. Projektyuchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinnybyć wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem WalnegoZgromadzenia lub jego pierwszej części (§ 26 ust. 10 Statutu Spółdzielni).
2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
3. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się ze sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia od dnia 15 maja 2017 roku w siedzibie Spółdzielni przy Al. Jana Pawła II 25C, 80-462 Gdańsk, w dni powszednie w godzinach:
poniedziałki: 9:00 – 18:00,
wtorki i środy: 7:30 – 15:00,
czwartki: 7:30 – 16:30,
piątki: 7:30 – 14:30.


 Walne Zgromadzenie.
O G Ł O S Z E N I E

LWSM Zaspa informuje, że z dn. 01.01.2017r. zmienione zostały zasady korzystania z płatnego parkingu strzeżonego przy Al. Jana Pawła II 33 na :

- obniżona zostaje opłata parkingowa do kwoty 65 zł/mieś.
- parking samoobsługowy z bramą przesuwaną na pilota,
- parking dozorowany przez pracownika ochrony w godz. 19:00 - 05:00,
- parking monitorowany przez 24 godz. z nagrywaniem obrazu na rejestratorze,
- jednorazowa kaucja za pilota i klucz do bramki 75 zł.
- na dzień 15.12.2016r. wolnych jest 40 miejsc postojowych.

Chętnych prosimy o składanie do Sp-ni pisemnych deklaracji wynajmu miejsca parkingowego.
Budżet obywatelski 2017 r.

Mamy okazję zadbać o nasze najbliższe otoczenie. Każdy głos się liczy.


 Każdy głos się liczy.

Więcej informacji na stronach:

http://frag.org.pl/portfolio-item/budzetobywatelski/
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/233
https://gdansk.zetwibo.pl/voting/welcome

Ewakuacja budynku przy Al. Jana Pawła II nr 25

W dniu 16.07.2016 r. zaniepokojeni lokatorzy budynku nr 25 zawiadomili Straż Pożarną o zauważonych wypaczonych ścianach i zarwanej podłodze w piwnicy tego budynku. Na miejsce przybyła Straż Pożarna oraz Policja i zarządzono ewakuację budynku. Po przyjeździe Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz rzeczoznawcy budowlanego dokonano oględzin budynku ze szczególnym uwzględnieniem piwnic oraz lokali usytuowanych na parterze. Stwierdzono lokalne spękania i zapadnięcia podłogi na gruncie oraz przypadki uszkodzeń ażurowych ścianek działowych murowanych z cegły. Powyższe usterki stwierdzono lokalnie w klatce schodowej 25A. Na podstawie oględzin Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał opinię, która stwierdza brak naruszenia konstrukcji budynku, a jedyne uszkodzenia dotyczą piwnic w zakresie fragmentów podłóg i części ścianek działowych w klatce schodowej 25A.
Około godziny 21:00 mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań.
Budynek może być bezpiecznie eksploatowany, ale do czasu wykonania ekspertyzy technicznej i zabezpieczenia piwnic wyłącza się z użytkowania piwnice klatki schodowej 25A.
Ekspertyza techniczna, którą zleci Spółdzielnia ma wykazać przyczyny uszkodzeń w piwnicy oraz przedstawić harmonogram i zakres prac naprawczych. Ekspertyza również wskaże, które piwnice w klatce schodowej 25A będą mogły być udostępnione ich właścicielom przed rozpoczęciem prac naprawczych.
 1. Zawiadomienie o WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW L.W.S.M. "ZASPA" [pobierz]

 2. W dniu 16 maja 2016 r. po przeprowadzonym konkursie Rada Nadzorcza powołała Pana Marka Ferlina na stanowisko Prezesa Zarządu LWSM ZASPA w Gdańsku. Zakończył się kryzys związany z brakiem organów Spółdzielni i ustały okoliczności dla których powołany był kurator Spółdzielni. Obecnie Spółdzielnia ma pełny skład Rady Nadzorczej oraz Zarząd.

 3. Pogotowie lokatorskie - nr tel. 509 563 856, które pełni dyżury w soboty, niedziele i święta przez całą dobę. W pozostale dni w godzinach od 16 do 7.

 4. NUMERY KONT SPÓŁDZIELNI :

  PKO BP S.A. IX O/Gdańsk
  Al. Jana Pawła II 5
  80-462 Gdańsk

  konto czynszowe i fundusz remontowy: 30 102018110000040200141747
  konto kredytowe: 08 102018110000040200193359


 5. PRZEWIDYWANE PRZERWY W DOSTAWIE MEDIÓW. Pomimo starań Działu Techniczno-Eksploatacyjnego mogą wystąpić planowe przerwy w dostawie mediów (związane np. z pracami konserwacyjnymi) lub przeciągające się awarie, których nie można usunąć w ciągu kilku godzin. Dlatego znajdziecie tutaj Państwo informacje na temat przewidywanego czasu i zakresu wystąpujących utrudnień. W najbliższym okresie będą miały miejsce przerwy w dostawach:

  Co?Kiedy?Gdzie?Dlaczego?
  Woda zimnaNie przewiduje się--
  Woda ciepłaNie przewiduje się--
  C.O.Nie przewiduje się--
  Energia elektr.Nie przewiduje się--
  GazNie przewiduje się--
  WentylacjaNie przewiduje się--
  WindyNie przewiduje się--
  TelefonyNie przewiduje się--
  DomofonyNie przewiduje się--


 6. POWIADAMIANIE. Możesz otrzymywać na swój adres e-mailowy informacje o wszelkich zmianach jakie pojawią się w Witrynie Spółdzielni. Wystarczy wysłać zgłoszenie na nasz adres e-mail. Usługa jest bezpłatna.

 7. Instalacja telewizyjnego systemu monitoringu [więcej...].

 8. PRZEWIDYWANE PRZEGLĄDY I INSPEKCJE. Niektóre przeglądy i odczyty muszą odbyć się w Państwa mieszkaniach. Bardzo prosimy o obecność w tym czasie, lub udostępnienie lokalu w inny sposób (np. przez pozostawienie kluczy u zaufanych sąsiadów). Sprawnie przeprowadzone inspekcje obniżają koszty Spółdzielni, a tym samym odbijają się na wysokości opłat eksploatacyjnych. W najbliższym okresie będą miały miejsce następujące przeglądy:

  Co?Kiedy?Gdzie?
  Przegląd instalacji gazowejNie przewiduje się-
  Przegląd instalacji elektrycznejNie przewiduje się-
  Przegląd kominiarski (wentylacja)Nie przewiduje się-
  Przegląd stanu technicznego budynkuNie przewiduje się-Jeżeli strona została otworzona bez menu
nawigacyjnego przejdź do strony głównej